Główna rola filmowa: innowatorzy

ROZMOWA WIDEO Z MONIKĄ CZAPLICKĄ. 

Byłam kilka lat temu producentem, wielu różnego rodzaju filmów wideo.

Realizowałam reportaże, wideoklipy, filmy promocyjne i artystyczne.

Według dzisiejszych standardów technik filmowych,  była to trochę inna epoka technologii filmowej.

Kiedy rozpoczęłam działania na blogu od razu myślałam o rozwinięciu multimediów, jednak trochę czasu musiało minąć abym nabrała odwagi, że ta forma będzie dla mnie celem i drogą rozwoju.

Na początku tego roku mocno myślałam o podcastach, które wydawały mi się idealnym rozwiązaniem w moich potrzebach czyli utrwalaniem rozmów i spotkań i oddawaniem dzięki temu wielu dodatkowych wrażeń, jakich jednak nie mamy przy zwykłym tekście.

Próbowałam sama ogarnąć technologię i mimo pomocy osób, które to już przeszły – na tym etapie uznałam, że to bardzo ciekawa forma, ale nie na ten moment.

Ale nie mówię, że w przyszłości, nie powrócę do tego pomysłu, bo myślę, że ma on wiele wartości i zalet w kontekście np. utrwalania rozmów, spotkać czy reportaży z konferencji.

Jednak chcąc dzisiaj rozwijać pomysł polegający na prezentacji ludzi i tematów związanych z tworzeniem innowacji i przedstawianiem ludzi, którzy je na co dzień realizują na różnych polach – nie mogę nie spróbować zrobić wywiadu w formie wideo.

A więc od tego momentu rozpoczynam nową przygodę i historię realizacji filmów wideo i mam nadzieje, że będzie to kolejna ścieżka ciekawych doświadczeń dla mnie a dla Was po drugiej stronie, którzy jesteście ze mną w kontakcie, będzie to nowa możliwość kontaktu i korzystania z wiedzy i doświadczeń moich gości.

Zapraszam do obejrzenia pierwszej rozmowy wideo z cyklu „Kultura innowacji”, którą nagraliśmy podczas 10. edycji konferencji nowych mediów i technologii „Infoshare” (18-20 maja 2016 r.) w Gdańsku.

Moim gościem była Monika Czaplicka – kryzysowa ekspertka od social mediów, która znalazła się ostatnio na drugim miejscu zestawienia  Top 15 kobiet branży interaktywnej czyli najczęściej wyszukiwanych osób w wyszukiwarce Google, w opublikowanym przez SEMSTORM (narzędzie monitoringu Internetu).

Jej debiu­tancka książka “Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania.

Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych.

Podczas konferencji „I love marketing” otrzymała I miejsce (z 18) za najlepszą prelekcję głosami prawie 900 widzów zgromadzonych na sali oraz przed komputerami.

Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy.
Podczas Infoshare przedstawiła na głównej scenie Inspire – prezentację „Dlaczego hatebrandy powinny kochać social media?” oraz warsztat „10 rzeczy, których konkurencja może Cię nauczyć o hejcie i kryzysach – praktyczny warsztat case studies”.

Rozmawiamy z Moniką o wrażeniach z konferencji, o tym jak robić bardzo dobre social media i o najnowszym raporcie przygotowywanym przez Monikę, który poświęcony jest relacjom w social mediach pracodawców i pracowników.

Zapraszam do obejrzenia filmu!

Dziękuję serdecznie Joannie Roszkowskiej i Filipowi Roszkowskiemu za pomoc w realizacji nagrania. Bez ich wsparcia, trudno byłoby przejść od pomysłu do skończonego filmu.

Razem możemy więcej. Zawsze:)

Nagranie zrealizowane podczas 10. edycji Infoshare –  tech konferencji  w Gdańsku, największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia poświęconego nowym technologiom i nowych mediom.

Skomentuj jako pierwszy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.