O Akademii Zwinnej Liderki

Od czego zależy sukces ale i druga strona medalu czyli porażka każdego projektu? 

Czynniki, które wpływają na efekt końcowy, zarówno w pozytywnym jak i negatywnym wymiarze są zawsze związane z ludźmi.

To ludzie zawsze będą najważniejszym zasobem ale mogą być i największym wyzwaniem każdego planowanego działania, niezależnie od branży w biznesie czy innej analogicznej sytuacji. 

Otaczający nas świat, stale dynamicznie się zmienia i możemy być pewni, że tendencja ta nigdy się nie zatrzyma.

Nowe technologie wpływają na każdą sferę życia, i często możemy zauważyć jak wypierają nasze stare nawyki i podejście do spraw związanych na przykład z osobistym rozwojem, edukacją czy w ogóle różnego rodzaju szkoleniami związanymi z naszą profesją. Nauczyliśmy się już, że nieustanna edukacja nie jest przywilejem ale koniecznością. 

Warsztaty to współpraca przy wypracowaniu rozwiązań, gotowych do wdrożenia w organizacjach.

Trzeba przygotować się na przyszłość ale dlaczego warto poświęcać czas na rozwój?

W myśl definicji przyjętej przez Unię Europejską lifelong learning jest niczym innym jak nauką, rozwojem społecznym, a także stałym podnoszeniem kwalifikacji czy kompetencji w trakcie całego życia – od przedszkola po wiek emerytalny.

Stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej w zakresie edukacji oraz rozwoju społecznego.

W związku z tym UE coraz aktywniej wspiera finansowo i infrastrukturalnie wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz formy edukacji.

Obserwuję wśród przedsiębiorczych, aktywnych ludzi tendencję, iż chcemy w dążeniu do rozwoju zawodowego, przede wszystkim podążać za nowościami, nowymi trendami i pasją.

Ale przecież nowe kompetencje to może być coś co już dobrze znamy ale musimy do „przerobić” w inny sposób. 

W podążaniu za pasją przede wszystkim trzeba znaleźć czas na rozwój podstawowych kompetencji, które będą ważne w przyszłości.

Umiejętności te to głównie komunikacja i umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi.

Od tych dwóch wektorów, zależy i będzie zależało powodzenie wszystkich projektów i produktów przyszłości. 

Chciałabym opowiedzieć dzisiaj o projekcie szkoleniowym, który powstał w Trójmieście i ma szansę stać się modelowym przykładem budowania społeczności dedykowanej rozwojowi w nowoczesnej formule, zarówno jeśli chodzi o program, komunikację czy sposób budowania relacji.

Zespół Akademii Zwinnej Liderki. Od lewej: Dorota Rycharska, Małgorzata Kusyk, Barbara Mróz, Małgorzata Zamorska

Pomysł na „Akademię Zwinnej Liderki”, bo to ta społeczność jest tematem dzisiejszego tekstu, zrodził się z pasji i marzeń o lepszym świecie. 

Akademię wymyśliły aktywne kobiety: Małgorzata Kusyk (trenerka i szkoleniowiec project management), która wraz z Barbarą Mróz (psycholog, które znają i przyjaźnią się od wielu lat (przyjaźń ta datuje się od udziału w studenckim klubie lekkoatletycznym na UG).

Na bazie tej relacji, do zespołu projektu „Akademia Zwinnej Liderki” dołączyła Dorota Rycharska (ekspertka zarządzania), która chodziła wraz z Małgosią cyklicznie chodziła na spotkania Lady Bussines Club, które prowadziła kolejna Emilia Bartosiewicz (specjalistka komunikacji i kształtowania wizerunku), która stała się także współautorką całego programu szkoleniowego. 

W finale kształtowania się projektu, dołączyła do niego Małgorzata Zamorska – stając się jego główną liderką organizacyjną. 

Logo Akademii zaprojektowała znana gdańska artystka Magda Beneda.

Głównym celem programu jest rozwijanie autentycznych i świadomych liderek, które w założeniu pomysłodawczyń, będą następnie stwarzać swoją aktywnością optymistyczne i szczęśliwe miejsca pracy. Celem cyklu warsztatów jest także pomaganie uczestniczkom zrozumieć, co oznacza w dzisiejszych czasach autentyczne przywództwo, jak stosować je w praktyce oraz dbać o rozwój kompetencji i zachowań przywódczych u siebie i innych.

Według autorek programu, na bazie ich wieloletnich doświadczeń w pracy w różnego rodzaju korporacji, odrzucając hierarchię i kontrolę i zastępując ją zaufaniem wobec ludzi, można osiągać w takich zespołach ponadprzeciętne wyniki. 

Autorki mają także dużą wiarę w sprawczą siłę swojego oddziaływania i inspiracji i uważają, że nawet jeśli nie zawsze mają wpływ na kulturę organizacji, w której pracują i jej klimat, to każdy z nas może mieć wpływ na pogodę we własnych, tworzonych na bazie wiedzy wyniesionej z „Akademii Zwinnej Liderki”  – zespołach. 

Jak rozumieć zwinność w biznesie?

Zwinność (ang. Agile) to nie proces, ale sposób myślenia, to nasze wartości i przekonania.

Zwinnym najpierw trzeba być, a następnie można zwinność wdrażać.

Zwinność to budowanie relacji, współpraca i zaangażowanie na wszystkich szczeblach. 

Zwinność to także aktywna komunikacja, a przede wszystkim transparentność – wszystko w projekcie dostępne dla wszystkich. 

Dodatkowo, prostota i koncentracja na wartości dla klienta, częsta i szybka informacja zwrotna  oraz  możliwość częstego wprowadzania zmian. Dzięki tolerancji na niewiadomą otwieramy się na nowe możliwości, a to wpływa na wzrost innowacyjności. 

Zwinność pozwala także na eksperymentowanie i naukę na błędach, umożliwiając rozwój i dostosowanie.

Co oferuje i wspiera „Akademia”?

Nie mogąc przewidzieć co przyniesie przyszłość, można dobrze przygotować się do jej przyjścia. Można nauczyć się jak być autentycznym i świadomym liderem w nieustannie zmieniającym się świecie. Można dowiedzieć się jak prowadzić inicjatywy dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie nie rezygnując z zamierzonych korzyści.

Myślę, iż „Akademia Zwinnej Liderki” oferuje udział w doświadczaniu innowacyjnej formule szkoleniowej, skierowanej do małych zespołów, które pragną bliżej i lepiej, czyli bardziej efektywnie pracować. 

Mimo, iż program (na obecnym etapie) skierowany jest głównie do kobiet, przedsiębiorczyń i menedżerek, oferuje rozwijanie autentycznych i świadomych liderek, na pewno jego moduły programowe, stanowią uniwersalną wiedzę, niezbędną do rozwoju w każdym środowisku pracy. Autorki zapowiadają także harmonijny rozwój projektu, także dla zwinnych liderów organizacji. 

Patrząc na stałe, dynamiczne zmiany, w otoczeniu biznesowym, udział w „Akademii Zwinnej Liderki” czyli postawienie na zwinność rozumianą jako gotowość do zmiany i nauki, otwartość na eksperymentowanie i dostosowywanie się to ważna, efektywna polisa na przyszłość. Do stworzenia i wykreowania. 

Jeśli chcesz szybko dowiedzieć się jak wygląda program polecam dwa materiały wideo na ten temat.

Kilka słów wprowadzenia do zwinnego przywództwa od Małgorzaty Kusyk, która wraz z Barbarą Mróz  wskazuje najważniejsze wartości udziału w programie:

O zwinności jako sile pracy z ludźmi opowiada twórczyni przedsięwzięcia: Małgorzata Kusyk, CEO/FOUNDER, Akademia Zwinnej Liderki: Certyfikowany Project Manager PMP®/PRINCE2®/ AgilePM®, koordynator Kozminski Executive Business School, członek Agility Scales Founders Club, Prezes PMI Poland Chapter w latach 2014-2016. Mentor, trener biznesu, wykładowca MBA. Ekspertka zarządzania projektami z ponad 16. letnim doświadczeniem w globalnych projektach i programach w różnych sektorach i branżach. Propagatorka idei zwinności i turkusu. Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i zwinne. Twórca innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej Akademii Transition Managera. Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów oraz inspirującego bloga. To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta. Tak jak Michael Jordan wierzy, że „dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa”.

Jeśli chcesz przygotować się dobrze na wyzwania przyszłości i chcesz tworzyć przyjazne środowiska pracy i kulturę organizacji, w której ludzie czują i będą czuć się szczęśliwi, pełni mocy i możliwości – poznaj projekt, który wskazuje te ścieżki pracy.

Pójdziemy razem w tym kierunku: zwinnie, rozwojowo,  z odwagą w przyszłość?

Zdjęcia: Grzegorz Kusyk

Gdańsk, 24 październik 2018 rok

Skomentuj jako pierwszy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.