Co decyduje o szczęściu w pracy?

Czy można zmierzyć coś tak nieuchwytnego, jak poziom szczęścia w pracy Polaków?  

Czy można sprawdzić co decyduje o tym, czy czerpiemy zadowolenie z wykonywanych zadań oraz czy da się opisać jakie warunki pracy gwarantują dalszy rozwój firm, które tworzą przyjazne środowisko dla pracowników?

Taka dogłębna analiza na pewno duże wyzwanie ale nawet przy ogólnej obserwacji rynku pracy możemy zaobserwować stale rosnące zainteresowanie firm zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków rozwoju, a z drugiej strony na coraz powszechniejszym rynku pracownika – ludzie szukają miejsca, w którym będą mogli rozwijać swój potencjał osobowościowy i przede wszystkim zawodowe kompetencje.

Dopasowanie zarówno oczekiwań jak i możliwości, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy – może prowadzić do efektu zadowolenia z pracy i tym samym rosnącego poczucia szczęścia w pracy.

To jednak obraz idealny, a wiadomo, że w życiu różnie ten temat można opisywać, m.in. także poprzez różnego rodzaju trudności natury prawnej, etycznej czy jakościowej.

Raport – analiza środowiska pracy

Ciekawą próbą podjęcia analizy polskiego środowiska pracy jest przygotowywany już po raz drugi, przez zespół Natalii Bogdan z firmy „JobHouse”, raport o szczęściu, który został ogłoszony wczoraj w Gdańsku. 

23.10.2018 – Gdansk, Szczescie w pracy Polakow. Wyniki badania zorganizowane przez agencje pracy Jobhouse w Olivia Business Centre. N/z Natalia Bogdan | Fot. Karol Makurat/REPORTER

Jego wyniki pokazują tendencję wzrostową, w zakresie poczucia szczęścia, przez osoby biorące udział w badaniu, czyli jest lepiej niż rok temu, chociaż nadal w pracy jesteśmy tylko umiarkowanie szczęśliwi.

Ogólny poziom zadowolenia osób biorących udział w badaniu to 6,6 w skali od 0 do 10.

Chociaż nadal najważniejszym czynnikiem wpływającym na zadowolenie z pracy pozostaje wynagrodzenie, to coraz większą rolę odgrywają relacje międzyludzkie – zarówno pomiędzy współpracownikami, jak i na linii pracownik-przełożony.

Dlaczego warto zajmować się tematem szczęścia w pracy?

Praca to bardzo ważny aspekt naszego życia. Jeśli jest dla nas źródłem satysfakcji, ma pozytywny wpływ na ogólny poziom naszego zadowolenia z życia.

Wiedza o tym, co wpływa na poczucie szczęścia w pracy Polaków, jest istotna zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Bowiem obu stronom zależy na owocnej współpracy, która jest możliwa dzięki zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

„W toczącej się dyskusji, jak sobie radzić z budowaniem i utrzymaniem zespołów w czasach „rynku pracownika” – wyniki badania są zbiorem pomocnych wskazówek.

Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się w tym roku powtórzyć badanie i sprawdzić, co się zmieniło od ubiegłego roku” – uzasadniała na spotkaniu potrzebę realizacji badania Natalia Bogdan. 

Pieniądze a atmosfera. Wybór czy kumulacja?

W obu edycjach badania „Szczęście w pracy Polaków” najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na poczucie zadowolenia z pracy pozostało wynagrodzenie.

Ten czynnik w 2017 roku wskazało 88% badanych, natomiast w 2018 – 86%. Jednak z tegorocznej edycji wynika, że coraz większą rolę odgrywają relacje – o wiele częściej niż rok temu (2018: 75% vs 2017: 50%) ankietowani wskazywali relacje z przełożonym jako czynnik mający wpływ na ich poziom zadowolenia z pracy.

W obu edycjach ważne okazały się czynniki: „współpracownicy, na których można liczyć” oraz „przyjazna atmosfera w pracy” – które uzyskały odpowiednio 71% i 80% wskazań.

Co więcej, 54% badanych poleca swoją pracę ze względu na panującą w niej atmosferę. Mniejsze znaczenie ma miejsce wykonywania pracy oraz czas dojazdu, natomiast istotna pozostaje możliwość rozwoju oraz godzenia pracy zawodowej z życiem codziennym tzw. work-life balance.

Umiarkowane zadowolenie oraz brak adekwatnej płacy i informacji  o jakości pracy 

Jak pokazują wyniki badania nasze nastawienie do pracy można uznać za pozytywne. Ankietowani podkreślali, że pracują z osobami, które lubią, czują się zmotywowani i rzadko muszą zostawać w pracy po godzinach.

Również zakres obowiązków postrzegają jako odpowiedni do własnych kompetencji, a co ważne – większość z nich nie uznaje również swojej pracy za nużącą.

Niepokojącą informacją dla pracodawców może być fakt, że Polacy nie otrzymują informacji zwrotnej z wykonywanych obowiązków.

Chociaż zakres zadań został przez pracowników oceniony jako odpowiedni – tzn. wykonują oni czynności, w których czują się najlepsi (7 pkt na 10), to jednak problemem jest wynagrodzenie. 5,9 pkt na 10 – w tylu przypadkach ankietowani postrzegają swoje pensje jako nieodekwatne do ich zaangażowania w pracę i osiąganych rezultatów.

– Żyjemy w czasach, kiedy coraz częściej możemy robić to co kochamy przy okazji zarabiając na tym.

Niestety, dla dominującej części populacji jest to nadal odległy temat. Prawie 2/3 ankietowanych jest dalekich od polecania swojego miejsca pracy. Jest to złożony problem, wynikający przede wszystkim z podejścia większości pracodawców.

Choć niechęć do podejmowania ryzyka po stronie pracowników także jest również istotnym czynnikiem.

Bardzo często, warunki pracy utrudniają utożsamianie się z misją firmy.

Brak komunikacji, brak mechanizmów które dawałyby załodze nawet niewielki wpływ na losy firmy i to, w którą stronę firma zmierza –­sprawia, że trudno z nią się identyfikować. ­–­ mówi Michał Sadowski, założyciel Brand24.

Dodaje: Naturalnie głównym czynnikiem decydującym o chęci polecenia są warunki finansowe, choć coraz częściej, równie ważna okazuje się wolność i możliwości rozwoju.

Ludzie chcą realizować ciekawe projekty, ale także czuć, że rozwijają się i budują własne portfolio kompetencji.

23.10.2018 – Gdansk, Szczescie w pracy Polakow. Wyniki badania zorganizowane przez agencje pracy Jobhouse w Olivia Business Centre. N/z | Fot. Karol Makurat/REPORTER[/caption]

A Ty poleciłbyś mi swoją pracę?

Polacy ponownie w umiarkowanym stopniu poleciliby swoją pracę znajomym. Co ważne, wyniki jednak różnią się w zależności od płci. W grupie badanych mężczyzn wskaźnik NPS – określany w skali od – 100 do 100 punktów – wyniósł 5 punktów, u kobiet minus 4 punkty.

– Wśród mężczyzn największą grupę (37%) stanowią tzw. Promotorzy –­  bardzo zadowoleni i skłonni polecać swoją pracę, a wśród kobiet największa grupa to (42%) tzw. Krytycy, czyli osoby zdecydowanie niepolecające swojej pracy.

Zarówno dla kobiet i mężczyzn wspólny jest jeden powód, który sprawia, że pracę można określić jako godną polecenia i jest nim przyjazna atmosfera pracy, co oczywiście cieszy. – mówi Marta Pawlak-Dobrzańska, Candidate & Employee Experience Consultant, Great Digital.

Dodaje: W top 3 najważniejszych powodów w obu grupach znalazła się też możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Czynnikiem różnicującym skłonność do polecania swojej pracy okazuje się być natomiast wynagrodzenie (i nie jest to chyba dla nas zaskoczeniem, wobec publikowanych systematycznie danych o różnicach w pensjach pomiędzy płciami).

Co ciekawe, wszyscy są zgodni co do tego, że element ten powinien w firmach ulec poprawie, zaraz zanim pojawia się jednak dużo więcej „miękkich” czynników choć w nieco innej kolejności wśród kobiet i mężczyzn.

23.10.2018 – Gdansk, Szczescie w pracy Polakow. Wyniki badania zorganizowane przez agencje pracy Jobhouse w Olivia Business Centre. N/z | Fot. Karol Makurat/REPORTER

Polecam lekturę całego raportu, który ukazuje wiele ciekawych trendów polskiego rynku pracy i każdy zainteresowany tym tematem powinien, zanalizować te dane i wyciągnąć wnioski dla siebie i swojego zespołu oraz szerszego kontekstu funkcjonowania w branży czy regionie.

Na pewno warto przeprowadzać takie badania w swoim otoczeniu, na podstawie rozmów czy też innych badań cyklicznie, bo to pozwoli budować jakość relacji między ludźmi oraz da szansę na budowę trwałych, wartościowych zespołów.

A to już podstawa do budowy efektywnego biznesu i projektów usług czy marek. 

O BADANIU „SZCZĘŚCIE W PRACY POLAKÓW”:

Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane na próbie N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, którzy obecnie pracują, w większości w dużych miastach. Badanie zrealizowano w dniach 09.08.2018-30.09.2018 za pomocą ankiety online.

Dane przygotowane w raporcie zostały przygotowane i opracowane przez Jobhouse Sp. z o.o.

23.10.2018 – Gdansk, Szczescie w pracy Polakow. Wyniki badania zorganizowane przez agencje pracy Jobhouse w Olivia Business Centre. N/z Katarzyna Miller | Fot. Karol Makurat/REPORTER

Ciekawym dopełnieniem prezentacji raportu „Szczęście w pracy” było spotkanie i rozmowa z panią Katarzyną Miller – psychoterapeutką, publicystką, poetką.

Pani Katarzyna jest znaną autorką wielu bestsellerów i doskonałych poradników dotyczących rozwoju osobistego. Występuje jako ekspertka w wielu programach radiowych i telewizyjnych. Podczas rozmowy podzieliła się swoimi doświadczeniami w szukaniu szczęścia w środowisku pracy i często nie były to pozytywne przykłady aktywności ludzi, którzy destabilizowali zespoły swoją złą energią i brakiem empatii w stosunku do współpracowników.

Dla równowagi pani Katarzyna przedstawiła klika najważniejszych zasad, które mogą ogólnie wpływać, kształtować dobrostan w naszym życiu.

Pierwszą najważniejszą zasadą jest akceptacja siebie i zgoda na to kim jesteśmy.

Dopiero wtedy możemy podjąć drogę ku rozwojowi i nowym horyzontom mentalnym. Wtedy droga do szczęścia będzie bliżej i bardziej po drodze:) 

Raport „Szczęście w pracy Polaków” 

Fotografie: Karol Makurat 

Gdańsk, 24 października 2018 rok

Skomentuj jako pierwszy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.